نقاشی بزرگترین فرش خاکی جهان

ساخت بزرگترین فرش خاکی جهان در جزیره هرمزبه ابعاد 1200متر مربع بصورت  می گیرد.تا کنون بیش از 70نوع طیف خاک رنگی در جزیره هرمز توسط هنرمندان هنر نو هرمزگان کشف گردیده است نقاشی بزرگترین فرش خاکی جهان بمدت 20روز کار مداوم صورت می گیرد که بیش از 60نفر از هنر مندان بومی کار نقاشی آن را به انجام می رسانند.این فرش بزرگ در تاریخ 19 آذر ماه همزمان با عید سعید قربان رونمایی می شود.علاقه مندان وعموم مردم می توانند در جزیره هرمز شاهد آن باشند.

محمد بانوج مدیر پشتیبانی و هماهنگی این طرح می گوید:یکی از اهداف اجرای این طرح کمک به وضعیت اکو توریسم جزیره و تزریق بخش کوچکی از اقتصاد به مردم جزیره همچنین نگاه ویژه به جاذبه های فوق العاده و توریستی است.امید است با اجرای این طرح و استقبال مردمی و رفت وآمد به این جزیره نگاه ها معطوف به زیبایی های طبیعی جزیره هرمز گشته و پتانسیل بالقوه هرمز به جهان معرفی شود مردم شریف این جزیره پس از سالهای خدمت صادقانه وتقدیم 36شهید بزرگواربه انقلاب اسلامی تا کنون از امکانات اولیه رفاهی بی بهره بوده اند. از سویی هنر می تواند با راه کاری اجرائی مسیری را جهت بازگشایی ونگاه متفاوت به این خصوصیت منحصر بفرد که منظور وجود خاکهای رنگین با تعداد زیاد است بوجود آورد امیدواریم با یاری خداوند این فرش بزرگ بتواند بخشی از اهداف ما را تحقق بخشد.


مدیر  هنری                                             لاله فلاحتی

مدیر اجرایی                                            احمد کارگران

مدیر پشتیبانی و هماهنگی                      محمد بانوج

 

                                کمیته طراحی:  

طراح کارکتر و لی اوت                                   امیر مسلم زاده         

طراح کارکتر و لی اوت                                   امیر غفار زاده

طراح موتیف و حاشیه                                   آمنه رئیسی 92 

طراح موتیف و حاشیه                                   احسان میر حسینی 

طراح موتیف و حاشیه                                   فرانه جلالی

طراح موتیف و حاشیه                                   سهیلا کشفی

طراح اولیه موتیف تحقیق و پژوهش                 ابوذر نوروزی نژاد


کمیته اجرایی: هادی بانوج ، امین تیماس ، محمد ایرندگانی ، نبی تیماس ، پیمان بخشی ، هادی علیشاپور و ...