مُــم   دیــریـــا

( مــــادر دریــــا )

 اجرای مُم دیریا بر اساس یکی از اسطوره ها و باور های قدیمی جنوب و جزیره هرمزشکل گرفت ، با استفاده از خاک های رنگی و زیبای جزیره هرمز توسط هنرمندان هرمزگان این باور  شهریور ماه 1387 در کرمان به تصویر کشیده شد .

 مادر دریا هیکلی از آب داشته و سمبلی است از خشم و ترس و یا برکت و روزی  ، در این اجراء مادر دریا خاک زندگی را بین مادران و زنان قسمت نموده و دردنباله ی لباس بلند او آب و خاک  های رنگی وجود می یابد و ...

 این اجرا  کاری بود از گروه هنرمندان نقاش هرمزگان که در ادامه آثار هنر جدید تحت عنوان "داستان خاک " روایت ها و باورهای جنوبی را همچون ممداس ، مهدیسما ، بپ دیریا ، هیله بالا و ..  با استفاده خاک های رنگی جزیره هرمز به تصویر می کشند .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اجراء : ۶ و ۸ شهریور ماه ۱۳۸۷ جشنواره بانوان نام آور و نو آور  

کرمان / پارک ریاضیات 

هنرمندان : معصومه زاهدی / الهه جعفری / الهه عبدالله زاده / فرانه جلالی زاده/ فهیمه جلالی زاده  

با حضور پیمان بخشی و همکاری حسن راستین